Now Playing Tracks

#ประกาศ!!! #ลูกใคร…??? #มารับกลับด้วย #หลับสบายเชียว #เมื่อย #ขาชา #แต่ไม่กล้าขยับ #เกรงใจหมา lol… #ไม่นอนธรรมดานะ #กรนแข่งกันด้วย - -” #mydog #sleepingtime #love #dog

To Tumblr, Love Pixel Union