Now Playing Tracks

#มะว่างเลี้ยงลูกยุ lol.. #ลูกคนอื่นนะไม่ใช่ลูกตัวเองงง 5555 #น้องแตงกวา #นอนธรรมดาไม่ได้นะต้องห้อยขาลงมาด้วย #นอนสบายเชียวแต่น้าเมื่อยมากค่ะ นอนเบาะนุ่มๆไม่ชอบ ชอบนอนบนกำแพงมีฟองน้ำ 555

To Tumblr, Love Pixel Union