Now Playing Tracks

#ประกาศ!!! #ลูกใคร…??? #มารับกลับด้วย #หลับสบายเชียว #เมื่อย #ขาชา #แต่ไม่กล้าขยับ #เกรงใจหมา lol… #ไม่นอนธรรมดานะ #กรนแข่งกันด้วย - -” #mydog #sleepingtime #love #dog

#Illustrator time 4 me.. ^^ #เก่งนะวาดตัวเองให้กลายเป็นคนอื่นได้ lol… #อุตส่าตั้งใจจะวาดตัวเองแท้ๆมันใช่มั้ยเนี่ย #เหมื๊อนเหมือนใครก็ม่ายรุ - -” #illust #Illustrator #artwork #myself (ที่ Kosana Inventive)

To Tumblr, Love Pixel Union